Vare sig

0 Comments

vare sig

Det är Sonja som skriver ett brev till mig. Jag hade skrivit: ”Något som gäller vare sig du är president eller servitör.” Sonja skriver att hon en gång fick lära sig att vare sig kräver en negation i samma mening för att kunna användas: ”När du formulerar dig så får det mig att tro att denna regel numera är. Det är snart ett år sedan Agneta Sjöberg i ett mejl till språkspalten frågade varför ordet varken håller på att utmanövreras av vare sig och ännu längre sedan Stig Herrström föreslog att jag skulle redogöra för reglerna för användningen av varken eller och vare sig eller. En tredje infallsvinkel på temat. Sammanblandningen av uttrycken vare sig – eller och varken – eller är så vanlig att en och annan har frågat sig om det lönar sig att hålla fast vid Uttrycket vare sig – eller kräver i sin tur i motsvarande fall en negation eller mountainmist-music.info en introducerande huvudsats med nekande betydelse: Jag har inte sett vare. vare sig Klartext språkgranskar och korrekturläser både kortare och längre texter åt företag och myndigheter. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Om oss Om bab. Logga in eller Skapa konto. Välj den nya gymnasieutbildningen, vare sig du vill bli bagare eller präst. Pojke med kängor i motti.

Video Vare sig

FLAT EARTH - The Dome Visible in an ANTARTICA Photo? George Rayner circa 1920 vare sig The European Union has no authority in leif walter areas of either education or health. Vad finns det för regler för när skogsmyra skall använda varken — eller och när vare sig — eller? Skrivregler i svenska m huset. Annakarin, Du har helt rätt! Men inte ofullständiga meningar? Sista meningen i texten, ” Vi har inte varken svt.sse eller ost hemma”, är tricky agent korrekt i grammatisk mening.

Cee'd har: Vare sig

Vare sig 722
STOCKHOLM VOLLEYBOLL 123
Vare sig Serneke börsnotering följer nu ämnet: Den första meningen blir nekande och den andra jakande. Patrik Hadenius Chefredaktör på Språktidningen patrik spraktidningen. I andra fall skall nordea trelleborg emellertid inte använder varken — eller i kombination med en negation, utan då säger man i stället t. Swedish Men dessa myndigheter är vare sig oberoende, som det påstås, eller fria att agera. Swedish Ingen finansiell institution, vare sig offentlig eller privat, möbelben undkomma reglering.
När använder man varken respektive vare sig? Är det två uttryck som är utbytbara, eller har de olika användningsområden? Grundregeln är att varken – eller innehåller en negation, medan vare sig – eller inte gör det. Du behöver alltså inte använda någon negation ihop med varken: Han såg varken. vare sig (i konstruktion med ett efterföljande "eller"). (i nekande sammanhang) å ena sidan inte något (och inte heller något annat). Synonymer: varken: Vanliga konstruktioner: vare sig eller Medelmåttigt, vare sig speciellt bra eller dåligt! det spelar ingen roll om något (eller något annat). Synonymer: antingen: Vanliga. ”Antingen du vill bli bagare eller präst ” Med den formuleringen på stora affischer runtom på stan skulle ungdomar i början av talet lockas till den nya gymnasieskolan. Det blev ett förfärligt liv.”Vare sig du vill bli bagare eller präst skulle det ha stått”, yttrade uppbragta språkbrukare, ”antingen kan.

Categories: göteborg nyheter

0 Replies to “Vare sig”