Styrräntan

0 Comments

styrräntan

Riksbankens styrränta, som även kallas för reporänta, är ett mycket viktigt verktyg inom den svenska penningpolitiken. Genom justeringar av styrräntan kan riksbanken påverka de svenska konsumenternas och företagens ekonomiska beteenden vilket påverkar den svenska ekonomin i stort. Framför allt. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på rekordlåga minus 0,50 procent och låter sitt program för stödköp av statspapper löpa på som planerat till årsski. Lär dig mer om reporänta eller styrräntan som den också kallas. Vilka faktorer påverkar räntan och vad är viktigt att veta för dig som konsument. styrräntan styrräntan Minus 0,5 procent, så lyder nivån på Riksbankens reporänta även i fortsättningen. Därmed har Sverige haft negativ styrränta i snart två år – en mycket expansiv penningpolitik som Riksbanken bedriver för att bita sig fast vid inflationsmålet: – Den svenska ekonomiska utvecklingen har sedan i september. Styrränta är den ränta som en centralbank tar när den kortsiktigt lånar ut pengar till bankerna. Styrräntan är en viktig del av penningpolitiken, genom att den påverkar bankernas kostnad för likviditet och därmed reglerar penningmängden i samhället. Ofta påverkar den räntan som bankerna tar av sina kunder. Styrräntan som. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på minus 0,5 procent trots brinnande högkonjunktur. Stefan Ingves avvisar räntehöjningar bestämt. ”Det är för tidigt”, säger riksbankschefen.

Categories: göteborg nyheter

0 Replies to “Styrräntan”